Mae'n ddrwg gennym, rydych chi wedi cael eich rhwystro

Ni allwch gael mynediad weihuanmachine.com

Pam ydw i wedi cael fy rhwystro?

Mae'r wefan hon yn defnyddio gwasanaeth diogelwch i amddiffyn ei hun rhag ymosodiadau ar-lein. Sbardunodd y weithred yr ydych newydd ei chyflawni yr ateb diogelwch. Mae yna nifer o gamau gweithredu a allai sbarduno'r bloc hwn gan gynnwys cyflwyno gair neu ymadrodd penodol, gorchymyn SQL neu ddata wedi'i gamffurfio.

Beth allaf ei wneud i ddatrys hyn?

Gallwch anfon e-bost at berchennog y wefan i roi gwybod iddynt eich bod wedi'ch rhwystro. Cynhwyswch yr hyn yr oeddech yn ei wneud pan ddaeth y dudalen hon i fyny a'r ID Cloudflare Ray a ddarganfuwyd ar waelod y dudalen hon.