සියලු ප්රවර්ග

17 වැනි චීනය.දටං ජාත්‍යන්තර හෝසරි කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය

වේලාව: 2023-08-24 පහර: 29

17 වන China Datang Socks Industry Expo අගෝස්තු 23 සිට 25 දක්වා Zhuji හිදී පැවැත්වුණු අතර, Zhejiang Weihuan Machinery Co., Ltd මෙම ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රදර්ශකයෙකු ලෙස සහභාගී වී ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී Weihuan Machinery සම්මාන තුනක් දිනා ගත්තේය: 'කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සම්මානය', 'ඩිජිටල් පුරෝගාමී සම්මානය', සහ 'වෙළඳපොල විභව සම්මානය'.

1

2

3